Пасик99 - За нас
×
Електроуслуги
Домофонни Системи
Контрол на Достъп
Асаньори

Работа с лични данни

ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА „ПАСИК-99 КОСТОВ“ ЕООД И ПРИ ОНЛАЙН КОМУНИКАЦИЯ С НАШЕТО ДРУЖЕСТВО За „Пасик-99 Костов“ ЕООД (Дружеството) защитата на личните данни и осигуряването на прозрачност относно обработването им са важен аспект от дейността ни. В тази връзка и в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общия регламент относно защитата на данните), представяме на Вашето внимание обща информация за нас и за обработването на данни от наша страна. „Пасик-99 Костов“ ЕООД, ЕИК 203646373, е вписанo в Търговския регистър и е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните. Адресът на дружеството е в гр. София, район Оборище, ул. Васил Априлов № 14. С нас, включително по въпроси, свързани със защитата на личните данни, можете да се свържете на телефон 0887725796 и на електронна поща pasik99@abv.bg. Настоящото уведомление съдържа информация за обработването на лични данни от наша страна, включително при използването на този уебсайт. „Пасик-99 Костов“ ЕООД може да събира информацията, която ни предоставяте, както и данните от използването на уебсайта и на услугите ни, предлагани чрез него. Информацията, която събираме и обработването й зависят от начина, по който използвате и осъществявате достъп до уебсайта или комуникирате с нас онлайн. Някои данни се събират автоматично чрез използването на бисквитки и други подобни инструменти за събиране на данни, върху които Вие имате контрол. Ние събираме лична информация и данни за използването, когато подавате заявка за някои от нашите услуги, свързвате се с нас, по друг начин предоставяте личната си информация или при комуникация с друга цел. Събираме информацията и съдържанието, които ни изпращате, когато Вие ни предоставяте данните, изисквате информация за дадена услуга, както и когато ни изпращате съобщения. Също така, автоматично се събират данни за използването, когато посещавате уебсайта ни. Информацията, която се събира чрез автоматичните технологии Докато разглеждате и ползвате нашия уебсайт, може да се използват автоматични технологии за събиране на данни, включително: подробности за посещенията Ви в уебсайта ни, включително данни за трафика, данни за местоположението, дневници и други комуникационни данни и ресурси, до които имате достъп и използвате на уебсайта; информация за компютърa и интернет връзкатa, включително IP адрес, операционна система и тип браузър. Също така, тези технологии може да се използват, за да се събира информация за Вашите онлайн дейности и през уебсайтове на трети страни или други онлайн услуги. Информацията, която се събира автоматично, може да помогне за подобряването на нашия уебсайт и за предоставянето на по-добра и персонализирана услуга. Технологиите, които може да се използват при автоматичното събиране на данни, могат да включват „Бисквитки“ (бисквитки на браузъра) Бисквитката е малък текстови файл или пакет от информация, съхраняван на твърдия диск на Вашето устройство (компютър, мобилен апарат, таблет), когато посещавате интернет страница. Впоследствие сървърът на уебсайта може да възстанови или прочете съдържанието на бисквитката. Бисквитките помагат на потребителите ефективно да използват интернет страниците и да правят достъпни определени функционалности на тези страници (например запомняне на потребителски предпочитания като език, настройки, шрифт и др.). Разрешаването на бисквитките не е абсолютно необходимо, за да може уебсайтът да работи, но е възможно да допринесе за по-доброто му използване. Можете да промените настройките за бисквитките или да се откажете да приемате бисквитки на браузъра, като активирате подходящата настройка в браузъра си. Ако обаче изберете тази настройка, Вие може да не сте в състояние да получите достъп до определени части от уебсайта. Освен ако не сте настроили браузъра си така, че да откаже бисквитките, системата може да издава бисквитки, когато насочвате браузъра си към сайта ни. Бисквитките може да бъдат поставени от нашия уебсайт (собствени бисквитки) или от други уебсайтове, които предоставят съдържание на страницата ни, която разглеждате (бисквитки на трети страни). На настоящата интернет страница са налични бисквитки за таргетиране (реклама) на google.com (бисквитки на трети страни) – APISID, SSID, SID, SAPISID, HSID, които можете да управлявате чрез настройките на браузъра. Тези бисквитки се съхраняват за срок от 8 дни. Повечето уеббраузъри по подразбиране позволяват поставянето на бисквитки на крайното устройство. Браузърите предоставят възможност за контрол върху използваните бисквитки през настройките на съответния браузър. Повече информация за бисквитките може да се намери на www.aboutcookies.org или www.allaboutcookies.org. Можете да ползвате и възможностите за управление на бисквитките за ползвания от Вас браузър (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Microsoft Internet, Opera, Apple Safari и др.). Информация можете да откриете и на интернет страниците на другите лица, които използват информация от бисквитките, например Google. В уебсайтовете някои съдържания или приложения, включително реклами, се обслужват от трети страни, включително рекламодатели, рекламни мрежи и сървъри, доставчици на съдържание и доставчици на приложения. Тези трети страни могат да използват „бисквитки“ самостоятелно или заедно с web beacons или други технологии за проследяване, за да събират информация за Вас, когато използвате уебсайта. Информацията, която се събира, може да бъде свързана с личните Ви данни или може да се събира информация, включително лична, за Вашите онлайн дейности с течение на времето и между различни уебсайтове и други онлайн услуги. Те могат да използват тази информация, за да Ви предоставят реклами, базирани на интереси или друго насочено към Вас съдържание. Ние не контролираме технологиите за проследяване на тези трети страни или как те могат да бъдат използвани. Ако имате въпроси относно реклама или друго насочено към Вас съдържание, трябва да се свържете директно с отговорния доставчик. Как се използва информацията Ви Ние използваме личната информация, която ни предоставяте при онлайн комуникацията с нас, с цел предоставяне на нашите услуги, на договорно основание и за да подобряваме услугите си, включително да предоставяме обслужване на клиентите. Може да използваме личната Ви информация за следните цели: да Ви предоставяме услугите си; да изпълним бизнес целите си; да оперираме, подобряваме и персонализираме услугите, които предлагаме; за обслужването на клиенти, управлението на сигурността, откриване на проблеми, създаването на архив и резервни копия във връзка с предоставянето на услугите; да комуникираме с Вас по електронна поща, по телефон или по друг начин; да развиваме новите си услуги и да подобряваме съществуващите такива; за всякакви други цели с Вашето съгласие. Правни основания за обработването на лични данни Основанията за обработване на лични данни, които прилагаме, са предвидени като валидни основания за обработване на лични данни в Общия регламент относно защитата на даннните, а именно: съгласие – субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели; договорно основание – обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор; спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора; легитимен интерес – обработването е необходимо за целите на нашите легитимни интереси или на тези на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете; нашите легитимни интереси за обработване на данните може да са свързани с намеренията ни за подобряване на предлаганите от нас услуги. Данните се обработват за срок, не по-дълъг от необходимия за постигането на съответната цел, за която данните се събират (например за срока на изпълнение на договора, до изтичането на законовия срок за съхранение на данните, например при обработване на данни за счетоводни цели). При обработването на данните се прилагат необходимите технически и организационни мерки за защита на данните. Разкриване на информация Можем да разкриваме обобщена информация за нашите потребители и информация, която не идентифицира никого, без ограничения. Може да разкриваме лична информация, която събираме или Вие предоставяте, както е описано в тази политика за поверителност: За изпълнители, доставчици на услуги, наши служители и други трети страни, които използваме за подпомагане на нашата дейност и които са задължени да пазят личната информация и да я използват само за целите, за които я разкриваме; За да бъде постигната целта, за която предоставяте информацията; За всяка друга цел, разкривана от нас, когато предоставите информацията; С Ваше съгласие. Данните Ви не се предават в трета държава или на международни организации. Права по Общия регламент относно защитата на данните Субектите на лични данни имат следните права при обработването на техни лични данни: право на достъп – имате право да получите от нас информация за това дали се обработват лични данни, свързани с Вас; имате право да получите достъп до данните и информация във връзка с обработването; право на коригиране – можете да поискате от нас да коригираме неточните лични данни, свързани с Вас, както и да предоставите допълнителни данни; право на изтриване – имате право да поискате изтриване на данните Ви и имате правото данните Ви да бъдат изтрити, освен в случаите, когато е налице основание за обработването им; право на ограничаване на обработването – това право можете да упражните в следните ситуации: а) когато оспорвате точността на личните данни, за срок, който позволява на Дружеството да провери точността им; б) когато обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им; в) когато Дружеството не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; г) Вие сте възразили срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Дружеството имат преимущество пред Вашите интереси; право на възражение срещу обработването – имате право на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас; право на преносимост на данните – имате право данните, които съхраняваме за Вас, да Ви бъдат предадени или да бъдат предадени на друга организация в случаите, когато те се обработват по автоматичен начин и на основание Вашето съгласие или договор; право на оттегляне на съгласието – Вие имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време (когато основанието за обработване на лични данни е съгласието); оттеглянето на съгласието действа занапред и не се отразява на даденото преди оттеглянето съгласие; права при автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране – имате право да не бъдете обект на правните последици от решение, взето единствено въз основа на автоматизирано обработване или профилиране; нашето Дружество не взема решения, основани на автоматизирано обработване; право на жалба – ако счетете, че ние обработваме Вашите лични данни незаконосъобразно, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни с адрес гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2 и на електронен адрес kzld@cpdp.bg; моля преди това да се свържете с нас, за да предприемем мерки незабавно да защитим Вашите права. Правата си по Общия регламент относно защитата на данните можете да упражните по някой от следните начини: като подадете писмено заявление до Дружеството по електронен път на посочения от нас имейл; или като подадете писмено заявление до Дружеството лично или по пощата на посочения от нас адрес. Моля да имате предвид, че в някои случаи (например за сключването на договор) предоставянето на определени лични данни може да е задължителна предпоставка за ползването на услугите. Оставаме на Ваше разположение за изясняване и оказване на необходимото съдействие за по всички въпроси, свързани с обработването на Ваши лични данни.